Procese

De la Divinul Imperiu Daco-Țigan

În cadrul acestei pagini poți deschide un proces de judecată la Instituția de justiție a Imperiului.

Regulament

Regulamentul Instituției de judecată a Imperiului la data curentă este următorul:

  1. Toate procesele de judecată sunt publice;
  2. Nicio decizie a Imperiului nu este definitivă / irevocabilă * (vezi notă), putând fi atacate constant;
  3. Este interzisă participarea altor persoane (avocați, consilieri, etc) decât cele implicate în procese;
  4. Toate deciziile judecătorești au ca temei cele trei principii ale imperiului;
* = căsătoriile sunt definitive, divorțurile sunt irevocabile.

Procedura

Folosește formularul (de căutare, pentru a crea o cerere chemare în judecată - momentan poți trimite prin e-mail la contact@mediawrite.agency cererile de chemare în judecată) din cadrul site-ului, pune un titlu cererii tale de chemare în judecată și scrie următoarele:

  1. Pe cine chemi la judecată;
  2. De ce chemi la judecată;
  3. Ce vrei să obții.

La finalul acesteia (cererii de chemare în judecată), completează cu o adresă de e-mail de contact și după ce ai publicat cererea de chemare în judecată, asigură-te că comunici cererea publicată în cadrul Instituției de judecată a Imperiului.

Deciziile

Cererile de chemare în judecată publicate sunt preluate și primesc decizii odată cu publicarea lor în cadrul Monitorul Oficial al Noii Ordini Mondiale.

  1. Chemările la judecată sunt recepționate odată cu publicarea;
  2. Primesc decizii / hotărâri odată cu publicarea lor în Monitorul Oficial;
  3. Deciziile pot fi atacate prin simpla editare a lor în cadrul site-ului.

Este obligația părților să își aducă la cunoștință atât cererile de chemare în judecată cât și deciziile. Fiecare editare a unei decizii a Instituției de justiție a Imperiului de către una dintre părți, atrage de la sine nulitatea deciziei judecătorești anterioare și retragerea deciziei din Monitorul Oficial.